Wat zijn wratten?

Een wrat is een kleine huidvergroeiing op handen of voeten. Het lijkt ook wel op een solide blaar of op een klein bloemkoolvormig uitgroeisel. Wratten hebben een harde textuur, zijn vaak huidkleurig en voelen ruw aan. Wratten kunnen ook donker, bruin of grijs-zwart zijn en kunnen vlak, knobbelig of glad zijn. Wratten worden veroorzaakt door virussen en zijn de meest voorkomende type van huidinfectie.

Wratten kunnen een hard “wratachtig” of “verhoornd” oppervlak hebben. Vaak is er een klein zwart plekje te zien in het midden van de schilferige plek. Dat zwarte plekje is een verstopt bloedvaatje. Een wrat wordt meestal veroorzaakt door een virus. Er zijn verschillende types van virale wratten. Gewone wratten komen meestal voor op de bovenkant van vingers, tenen of op de knieën. Maar ook onder de voetzool en in de handpalm.

Wratten zijn huidinfecties van het humaan papillomavirus (HPV). Wratten zijn goedaardige gezwellen die zich in de huid vormen. Voetwratten, ook plantaire wratten genoemd, zijn een soort wratten die vooral voorkomen op de voetzolen. In het Latijn heten deze wratten verruca plantaris.

Wratten behoren tot de twintig meest gestelde diagnoses in de huisartsenpraktijk. Van alle kinderen op basisscholen heeft een derde wratten, waarvan bijna een derde handwratten, twee derde voetwratten en een minderheid beide vormen. Bij ongeveer de helft van deze kinderen zijn de wratten door de ouders (nog) niet opgemerkt.

De meeste mensen krijgen ooit in hun leven wratten. Doorgaans zijn deze onschuldig, niet kwaadaardig en gaan ze uiteindelijk vanzelf weer weg. Maar dit kan maanden of zelfs jaren duren. Bij kinderen gaat 50% van de wratten binnen zes maanden zonder behandeling weg. Twee derde van de wratten verdwijnt binnen twee jaar vanzelf. Bij volwassenen zijn wratten hardnekkiger, maar uiteindelijk verdwijnen ze. 

 

Wat is een voetwrat?

Een voetwrat is een type wrat dat voorkomt op de voetzolen. De term ‘plantaire wratten’ of verruca plantaris wordt gebruikt voor de wratten die voorkomen onder de voeten. De term “plantair” verwijst naar de voetzool. Maar wordt meestal aangeduid als voetwratten. Wratten zijn de meest voorkomende type huidinfectie. Het zijn infecties van de huid veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).

 

Waarom krijg je wratten?

Sommige mensen hebben meer kans om wratten te krijgen dan anderen. Wratten zijn besmettelijk en verspreiden zich gemakkelijk door direct contact met het HPV-virus. Wratten en voetwratten worden veroorzaakt door virussen. Het virus dat ze veroorzaakt heet het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus zorgt ervoor dat de bovenlaag van de huid snel groeit, waardoor zich een wrat vormt. Er is méér kans op besmetting door één van de talrijke HPV-virussen wanneer de huid beschadigd is.

Wratten kunnen zich verspreiden door direct contact met wratten of iets dat ermee in aanraking gekomen is. Deze vorm van besmetting noemt men inoculatie. Vlakke of platte wratten kunnen in groten getale voorkomen en kunnen zich verder verspreiden doorscheren of door krabben. Iemand kan zichzelf opnieuw besmetten door de wrat aan te raken en vervolgens een ander lichaamsdeel aan te raken waar de huid beschadigd is. Anderen kunnen besmet raken met het wrattenvirus door handdoeken, scheermesjes of andere persoonlijke voorwerpen te gebruiken van iemand die wratten heeft. Wanneer je in contact gekomen bent met het HPV, kan het virus gedurende vele maanden traag onderhuids groeien alvorens er een wrat zichtbaar wordt. De kans is klein dat je een wrat ontwikkelt door ieder contact met HPV, maar het is altijd een risico.